2022-12-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2022 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 506 190,99 zł, co stanowi 174,81% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2021 roku (wyniosły 6 582 254,84 zł zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 103 152 458,45zł netto, co stanowi 149,72 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 68 895 761,30 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu