2022-10-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w wrzesień 2022 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 014 088,16 zł, co stanowi 185,77% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2021 roku (wyniosły 5 928 885,26 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 81 872 135,79 zł netto, co stanowi 143,73 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 56 961 288,10 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu