2022-09-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2022 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 717 813,57  zł, co stanowi  168,89% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2021 roku (wyniosły 6 938 309,83 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpień 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 70 858 047,63 zł netto, co stanowi 138,85 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 51 032 402,84 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu