2022-07-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2022 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 598 045,04  zł, co stanowi  148,79% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2021 roku (wyniosły 6 450 763,47  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 50 398 490,01 zł netto, co stanowi 133,43 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 37 770 086,79 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu