2022-06-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2022 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 029 444,36  zł, co stanowi  144,69% wartości przychodów osiągniętych w maju 2021 roku (wyniosły 6 240 603,37  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 40 800 444,97 zł netto, co stanowi 130,27 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 31 319 323,32 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes ZarząduZarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 029 444,36  zł, co stanowi  144,69% wartości przychodów osiągniętych w maju 2021 roku (wyniosły 6 240 603,37  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 40 800 444,97 zł netto, co stanowi 130,27 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 31 319 323,32 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu