2022-05-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2022 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 597 520,79 zł, co stanowi  121,29 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2021 roku (wyniosły 6 264 016,44 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 31 771 000,61 zł netto, co stanowi 126,69 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 25 078 719,95 zł ).
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 597 520,79 zł, co stanowi  121,29 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2021 roku (wyniosły 6 264 016,44 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 31 771 000,61 zł netto, co stanowi 126,69 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 25 078 719,95 zł ).
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu