2022-04-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2022 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 754 795,60 zł, co stanowi 129,61% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2021 roku (wyniosły 7 526 490,94 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok.24 173 479,82 zł netto, co stanowi 128,48 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 18 814 703,51 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu