2022-03-18_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2022 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8 428 140,78  zł, co stanowi  133,28% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2021 roku (wyniosły 6 323 832,62  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lutego 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 14 418 684,22 zł netto, co stanowi 127,73 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 11 288 212,57 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu