2022-02-18_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2022 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  5 990 543,44  zł, co stanowi  120,67 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2021 roku (wyniosły 4 964 379,95 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu