2022-01-20_ Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8 122 372,85 zł, co stanowi 127,83% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2020 roku (wyniosły 6 354 190,47 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 77 018 134,15 zł netto, co stanowi 125,02 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 61 603 528,79 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu