2021-12-20_ Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 582 254,84 zł, co stanowi 106,67% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2020 roku (wyniosły 6 170 462,69 zł zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 68 895 761,30 zł netto, co stanowi 124,70 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 55 249 338,32 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu