2021-11-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5 352 218,36 zł, co stanowi 107,61% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2020 roku (wyniosły 4 973 880,68 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 62 313 506,46 zł netto, co stanowi 126,97 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 49 078 875,63zł.).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu