2021-06-18_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2021 roku

 Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 240 603,37  zł, co stanowi  120,70% wartości przychodów osiągniętych w maju 2020 roku (wyniosły 5 170 378,20  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 31 319 323,32 zł netto, co stanowi 143,92 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 21 761 055,64 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu