2021-05-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 264 016,44 zł, co stanowi 163,84% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2020 roku (wyniosły 3 823 179,58zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok.25 078 719,95 zł netto, co stanowi 151,16 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 16 590 677,44z).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu