2021-04-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 526 490,94  zł, co stanowi  152,89% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2020 roku (wyniosły 4 922 963,07 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok.18 814 703,51 zł netto, co stanowi 147,36 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 12 767 497,86 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu