2021-03-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 323 832,62 zł, co stanowi 161,71% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2020 roku (wyniosły 3 910 526,82 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 11 288 212,57 zł netto, co stanowi 143,90 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 7 844 534,79 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu