2020-11-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2020 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4 973 880,68 zł, co stanowi 140,51% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2019 roku (wyniosły 3 539 864,54 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 49 078 875,63 zł netto, co stanowi 129,94 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 37 769 793,71zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu