2020-11-13_Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał w 2020 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław  Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu  

pobierz raport