2020-10-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w wrzesień 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5 055 410,12  zł, co stanowi  132,61% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku (wyniosły 3 812 317,03 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 44 104 994,95 zł netto, co stanowi 128,85 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 34 229 929,17zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu