2020-09-14_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 091 906,56  zł, co stanowi  139,77% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2019 roku (wyniosły 4 358 674,02  zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpień 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 39 049 584,83 zł netto, co stanowi 128,38 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 30 417 612,14 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu