2020-07-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5 440 770,70  zł, co stanowi  155,86% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2019 roku (wyniosły 3 490 817,85 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 27 201 826,34 zł netto, co stanowi 122,77 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 22 156 208,12  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu