2020-07-08_2/2020 ESPI

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.                

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 sierpnia 2020 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

OGŁOSZENIE ZWZ 04.08.2020 _pobierz

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 04.08.2020_pobierz