2020-06-19_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5 170 378,20  zł, co stanowi  127,97% wartości przychodów osiągniętych w maju 2019 roku (wyniosły 4 040 224,21 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 21 761 055,64 zł netto, co stanowi 116,59 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 18 665 390,27 zł  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu