2020-05-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 823 179,58zł, co stanowi  102,06% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2019 roku (wyniosły 3 746 014,32  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok.16 590 677,44zł netto, co stanowi 113,44 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 14 625 166,06 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu