2020-04-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4 922 963,07 zł, co stanowi 136,68% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku (wyniosły 3 601 777,27 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok.12 767 497,86 zł netto, co stanowi 117,36 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 10 879 151,74zł zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu