2020-03-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 910 526,82  zł, co stanowi  112,72% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2019 roku (wyniosły 3 469 209,11 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lutego 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 844 534,79 zł netto, co stanowi 107,79 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 7 277 374,47 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu