2020-01-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2019 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4 038 606,45 zł, co stanowi 126,90% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2018 roku (wyniosły 3 182 495,26 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 45 778 380,44 zł netto, co stanowi 119,47 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 38 317 719,19 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu