2019-12-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2019 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  3 969 980,28  zł, co stanowi  127,94% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 roku (wyniosły 3 102 985,88 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 41 739 773,99 zł netto, co stanowi 118,80 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 35 135 223,93 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu