2019-11-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2019 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 539 864,54 zł, co stanowi 108,35% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku (wyniosły 3 267 153,39 zł zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 37 769 793,71zł netto, co stanowi 117,91 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 32 032 328,05zł zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu