2019-10-17_INFORMACJA O PRZYCHODACH WYPRACOWANYCH WE WRZEŚNIU 2019

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 812 317,03  zł, co stanowi  139,98% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2018 roku (wyniosły 2 723 562,88 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 34 229 929,17zł netto, co stanowi 119,00 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 28 765 174,66 zł  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu