2019-08-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2019 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 902 730,00 zł, co stanowi 125,87% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2018 roku (wyniosły 3 100 712,54 zł zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 26 058 938,12zł netto, co stanowi 118,54 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 21 983 518,64 zł zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu