2019-07-19 - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2019 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 490 817,85  zł, co stanowi  111,44% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku (wyniosły 3 132 353,54 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 22 156 208,12zł netto, co stanowi 117,34 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 18 882 806,10 zł  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu