Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.

 

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek), o godz. 15.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 

2.Wzór pełnomocnictwa

3.Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał 

4.Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ w dn.24.06.2019 r. 

5.Projekty uchwał na ZWZ  

 

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ W DNIU 24.06.2019 _POBIERZ

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ W DNIU 01.07.2019 ( PO PRZERWIE) _POBIERZ