2019-06-19_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2019 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4 040 224,21  zł, co stanowi  115,13% wartości przychodów osiągniętych w maju 2018 roku (wyniosły 3 509 129,44 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok.18 665 390,27 zł netto, co stanowi 118,51 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 15 750 452,56 zł ).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu