2019-04-19_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2019 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 601 777,27  zł, co stanowi  101,92% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2018 roku (wyniosły 3 534 068,39 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok.10 879 151,74zł netto, co stanowi 118,78 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 9 158 939,36 zł  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu