2019-03-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2019 roku

  Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 469 209,11  zł, co stanowi  120,88% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku (wyniosły 2 869 869,12  zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lutego 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 277 374,47 zł netto, co stanowi 129,38 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 5 624 870,97 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu