2018-12-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2018 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 102 895,88 zł, co stanowi 122,71% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 roku (wyniosły 2 528 675,05 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 35 135 223,93 zł netto, co stanowi 142,27 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 24 696 186,80 zł).