2018-11-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2018 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 267 153,39 zł, co stanowi 141,29 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2017 roku (wyniosły 2 312 431,87 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 32 032 328,05 zł netto, co stanowi 144,50 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 22 167 421,75 zł).