2018-10-19-informacja o przychodach za wrzesień

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 723 562,88  zł, co stanowi  124,53 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku (wyniosły 2 187 110,05  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  września 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 28 765 174,66 zł netto, co stanowi 144,43 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 19 855 079,88 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu