2018-08-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2018 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 100 712,54  zł, co stanowi  141,07 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2017 roku (wyniosły 2 198 036,24  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 21 983 518,64 zł netto, co stanowi 144,82 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 15 179 003,03 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu