2018-07-20_INFORMACJA O PRZYCHODACH ZREALIZOWANYCH W CZERWCU 2018 R

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 132 353,54  zł, co stanowi  140,54 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 roku (wyniosły 2 228 722,78zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 18 885 806,10 zł netto, co stanowi 145,48 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 12 980 966,79  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu