2018-06-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2018 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 509 129,44  zł, co stanowi  144,49 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2017 roku (wyniosły 2 428 627,12  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 15 750 452,56 zł netto, co stanowi 146,48 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 10 752 244,01 zł).