2018-05-18_przychody zrealizowane w kwietniu 2018r

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 082 383,76 zł, co stanowi  145,40 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 roku (wyniosły 2 119 850,04 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia  2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 12 241 323,12  zł netto, co stanowi 147,06 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 8 323 616,89  zł).