2018-04-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2018 roku

 

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2018 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 534 068,39  zł, co stanowi  151,47 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2017 roku (wyniosły 2 333 165,46  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 9 158 939,36 zł netto, co stanowi 147,63 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 6 203 766,85 zł).