2018-02-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2018 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2018 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 755 001,85 zł, co stanowi 146,58 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2017 roku (wyniosły 1 879 517,97 zł).


Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka