2018-01-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 363 096,91 zł, co stanowi 100,87 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2016 roku (wyniosły 2 342 525,17 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 27 059 283,71 zł netto, co stanowi 143,26 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 18 887 867,61 zł).