2017-11-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży w październiku 2017 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 312 431,87  zł, co stanowi  146,11 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2016 roku (wyniosły 1 582 557,24  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  października 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 22 167 511,75 zł netto, co stanowi 150,86 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 14 694 091,49 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu