2017-10-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży we wrześniu 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 187 110,05 zł, co stanowi 134,08 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2016 roku (wyniosły 1 631 134,16 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 19 855 079,88 zł netto, co stanowi 151,43 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 13 111 534,25 zł).