2017-08-21 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2017 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 198 036,24  zł, co stanowi  137,77 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2016 roku (wyniosły 1 595 545,91   zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 15 179 003,03 zł netto, co stanowi 173,45 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 8 751 068,08 zł).