2017-06-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2017 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 428 627,12 zł, co stanowi 184,63 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2016 roku (wyniosły 1 315 362,58 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 10 752 244,01 zł netto, co stanowi 178,98 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 6 007 313,25 zł).